Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Fundacja Synagoga Folkingestraat


W pralni ponownie powstała synagoga.

Synagoga w Groningen Synagoga w Groningen, wybudowana w 1906 r., biały budynek za synagogą – dawny dom rabinacki, aktualnie rytualna łaźnia – mykwa.
Fotografia: Marcel Wichgers
"Czy nie jest to synagoga?" zapytała w 1971 roku jedna pani swojego męża, kiedy przechodzili przez Folkingestraat w Groningen. "Tak", odpowiedział. "Ale tam mieści się teraz pralnia chemiczna." Ona: "Czy w takim razie wszystko podlega zniczeniu." "Nigdy!"

Ta pani nazywała się Lenny Wolgen-Salomons. Nie mogła znieść, że synagoga nie była już synagogą, tylko pralnią o nazwie Astra.

Gwiazda Dawida była jedynym co przypominało o wcześniejszej funkcji tego budynku. W budynku wnętrze synagogi było całkowicie zburzone i zastąpione pralkami i stojakami na ubrania.
Sklepienie synagogi w Groningen Sklepienie synagogi od strony wschodniej. Poprzez to sklepienie synagoga uzyskała kształt krzyża, z ramionami wysuniętymi na prawo i lewo.
Fot: Marcel Wichgers

Niemal całkowicie zlikwidowana


Dwa lata później zamknięto pralnię. W międzyczasie zniknął kościół gminy apostolskiej, który zbudowany był w galerii dla kobiet . Budynek został wystawiony na sprzedaż.

Gmina żydowska nie widziała żadnej potrzeby w tym, żeby budynek odkupić. W lokalnej prasie spekulowano o możliwym wykorzystaniu go na przykład na kino. Możliwe było zburzenie budynku, ponieważ nie był objęty ochroną zabytków.

Gmina Groningen bezczynnie się przyglądała. Dla Lennie Wolgen i niektórych ludzi, stało się to powodem, żeby w sierpniu 1975 roku powołać Fundację Folkingestraat Synagoge, której celem było odrestaurowanie niszczejącej synagogi. Dobry rok później cel ten osiągnięto, kiedy to rada miasta Groningen odkupiła synagogę i zarządziła remont.

29 listopada 1981 roku na nowo otwarto synagogę, po tym jak gmina żydowska zdecydowała się, żeby tam odprawiać nabożeństwa.
Zniszczenia Podczas restauracji synagogi w latach 1980 - 1981, murarze odsłonili dawne, pochodzące sprzed pięćdziesięciu laty ozdobne łuki w galerii kobiet.
Fot: Apostolische Gemeente Groningen

Nowa funkcja


Od tego czasu Fundacja Folkingestraat Synagoge administruje ten budynek. Troszczy się o utrzymanie i organizuje tam wystawy oraz koncerty.

Tematem wystaw jest częściowo (żydowska) przeszłośc miasta i prowincji Groningen. Większość wystaw, to wystawy sztuki artystów żydowskich i nieżydowskich. Sporo koncertów dają klasyczne chóry i małe orkiestry z północy.

Fundacja ma około pięciuset ofiarodawców. Ich datki, oprócz subwencji gminy i dopłat prowincji Groningen są niezbędne, aby utrzymać budynek. W taki sposób synagoga jest żywym wspomnieniem żydowskiego życia, które do 1943 r. egzystowało przy Folkingestraat i w sąsiedniej dzielnicy.
Sala wystawowa w synagodze Budynek wykorzystywany jest przez Fundację Folkingestraat Synagoge jako synagoga, ale też jako sala wystawowa i koncertowa.
Fot: Marcel Wichgers
Kontakt

Stichting Folkingestraat Synagoge, Groningen
Folkingestraat 60
Postfach 4187, 9701 Groningen
Telefon: +31 (0) 50 - 312 31 51
+31 (0) 6 - 2819 2619
www.synagogegroningen.nl
Mail: info@synagogegroningen.nl